Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Inga Petuhhov

tarkvaratehnika õpetaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: inga.petuhhov@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/18.DT Joonistuspõhise kasutajaliidesega virtuaalreaalsuse rakenduse prototüüp 29.01.2024  
IFIFB/20.DT Enim kasutatavate eesraamistike kiirust ja ressursitarvet võrdlev analüüs 29.01.2024  
IFIFB/20.DT PHPs kirjutatud rakenduse refaktoreerimine JavaScripti teekidega 29.01.2024  

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/18.DT Pärnu linna veebilehe juurdepääsetavus eakate hinnangul 30.01.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/17.DT Bakalaureuseõppe üliõpilaste hinnangud Tallinna Ülikooli informaatika eriala õppekava õpiväljundite saavutamisele 01.06.2022 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/17.DT Scrumi metoodika elementide kohandamine ning juurutamine firma X näitel 01.06.2022 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/19.DT Mentorluse programmi loomine tarkvara spetsialistidele Eesti idufirma näitel 31.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/16.DT Kooliealiste noorte nutiseadme kasutamist piirava rakenduse nõuete analüüs 03.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Teisaldatavate elektrigeneraatorite kaugmonitoorimise kasutajaliidese prototüübi väljatöötamine 03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Prototüübi loomine suuremahuliste päringute mooduli jaoks e-kinnistusraamatus 02.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Masinõppe lahendus aegridade ennustamiseks Google’i pilveplatvormil 02.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/18.DT Kliendi visioonile vastava veebilehe arendamine kasutades JavaScripti raamistikke 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Raamistike React ja Svelte võrdlus üheleherakenduse kontekstis 01.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Reapõhise ja veerupõhise andmetesalvestuse integratsioon ühes andmebaasis SAP HANA näitel 27.01.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/17.DT Python Turtle'i õppematerjal kursuse Hariduslikud programmeerimiskeeled toetuseks 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Veebikoorimist toetav Pythoni raamistik Scrapy. Õppematerjal. 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Nutiseadet sisendseadmena kasutava tarkvara prototüübi loomine 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Rakenduse loomine X-tee kasutust iseloomustavate mõõdikute kuvamiseks 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Patsiendi ravimirakenduse prototüübi loomine 04.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Reaalaja suhtlusrakenduse loomine Socket.io ja Node.js näitel 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT React Native raamistiku kasutamine kettagolfi mobiilirakenduse näitel 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Kasutajaliidese disain ja rakenduse prototüüp MTÜ Seiklushunt veebilehe näitel 02.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Failide jagamise ja virtualiseeritud tööjaama serveri lahendus väikeettevõttele 27.01.2020 ETERA (kaasjuhendaja)

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/16.DT Olulisemate graafialgoritmide programmeerimise eripärad erinevates programmeerimiskeeltes 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Otsekaubandusliku veebipoe loomise ja haldamise võimaluste võrdlus veebikaubanduse platvormidel 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Androidi mobiilirakenduse arendamine ilusalongi soovitamise rakenduse näitel 04.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/13.DT ITILi rakendamine Põhja-Eesti Regionaalhaigla IT kasutajatoes 05.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Pythoni veebiraamistike Bottle ja Flask võrdlus 05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Scratch keele õppematerjal kursuse „Hariduslikud programmeerimiskeeled“ läbiviimise toetamiseks 04.06.2018 ETERA
IFIFB/11.DT Staatilise kujunduse lisamine sisuhaldussüsteemis Drupal 8 19.01.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/11.DT Sisuhaldussüsteemi Drupal 8 uued võimalused 07.06.2017 ETERA
IFIFB/10.DT Automaattestide koostamine Robot Framework raamistikul pangandustarkvara näitel 06.06.2017 ETERA
IFIFB/08.DT C++ spetsifikatsiooni uuendusega kaasnevate muudatuste kasulikkuse analüüs 05.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Teadlikult ebaturvaliselt kirjutatud veebirakenduse valimine õppetöös kasutamiseks 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Andmebaasi struktuuri ja dokumentatsiooni korrastamine küsitlustarkvara Ankeet.ee näitel 05.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/12.DT Paindliku tarkvaraarendusmetoodika juurutamisest firma X näitel 08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Testimisprotsessi parendamine lõppkasutajate efektiivsema kaasamise läbi Statistikaameti näitel 08.06.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/07.DT Testimisprotsesside parendamine firma Navionics näitel 04.06.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/08.DT Protsessikaardistuse läbiviimine Abieluvararegistri andmete automaatse uuendamise näitel 03.06.2014 ETERA

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/07.DT Piwik sobivus veebilehe kasutuse analüüsimiseks www.annaabi.ee näitel 04.06.2013  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/08.DT Lõppkasutajate kaasamine testimisprotsessi Fortum CFS Eesti OÜ näitel 27.05.2011