Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Inga Petuhhov

Teacher of Software Engineering
School of Digital Technologies

E-mail: inga.petuhhov@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/18.DT
Pärnu linna veebilehe juurdepääsetavus eakate hinnangul
(Accessibility of the Pärnu City Website from the Seniors Perspective)
30.01.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/17.DT
Bakalaureuseõppe üliõpilaste hinnangud Tallinna Ülikooli informaatika eriala õppekava õpiväljundite saavutamisele
(Undergraduate Study's Students Perspectives on Tallinn University's Computer Science Curriculums Learning Outcomes)
01.06.2022 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/17.DT
Scrumi metoodika elementide kohandamine ning juurutamine firma X näitel
(Adaptation and Implementation of the Elements of Scrum Methodology in Company X)
01.06.2022 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/19.DT
Mentorluse programmi loomine tarkvara spetsialistidele Eesti idufirma näitel
(Developing a Mentorship Program for Software Specialists on the Example of an Estonian Startup)
31.05.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/16.DT
Kooliealiste noorte nutiseadme kasutamist piirava rakenduse nõuete analüüs
(Requirements Analysis for Limiting Smart Device Usage Among School-Age Children)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT
Teisaldatavate elektrigeneraatorite kaugmonitoorimise kasutajaliidese prototüübi väljatöötamine
(User Interface Prototype Development for Deployable Electric Generator Remote Monitoring)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT
Prototüübi loomine suuremahuliste päringute mooduli jaoks e-kinnistusraamatus
(Creating a Prototype for a Large-scale Query Module in the e-Land Register)
02.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT
Masinõppe lahendus aegridade ennustamiseks Google’i pilveplatvormil
(Machine Learning Solution on the Google Cloud Platform for Timeseries Estimation)
02.06.2021 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/18.DT
Kliendi visioonile vastava veebilehe arendamine kasutades JavaScripti raamistikke
(Creating a Website Based on Clients' Needs Using JavaScript Frameworks)
01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Raamistike React ja Svelte võrdlus üheleherakenduse kontekstis
(Comparison of React and Svelte Frameworks in Context of Single-Page Applications)
01.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT
Reapõhise ja veerupõhise andmetesalvestuse integratsioon ühes andmebaasis SAP HANA näitel
(Integration of Columnar Storage and Row Storage in One Database in the Example of SAP HANA)
27.01.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/17.DT
Python Turtle'i õppematerjal kursuse Hariduslikud programmeerimiskeeled toetuseks
(Learning Material about Python Module Turtle to Support the Course Educational Programming Languages)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Veebikoorimist toetav Pythoni raamistik Scrapy. Õppematerjal.
(Python's Web-Crawling Framework Scrapy. Learning Resource)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Nutiseadet sisendseadmena kasutava tarkvara prototüübi loomine
(Prototyping of Software for Using Mobile Device as an Input Device)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Rakenduse loomine X-tee kasutust iseloomustavate mõõdikute kuvamiseks
(Developing an Application for Displaying X-tee Usage-Specific Metrics)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Patsiendi ravimirakenduse prototüübi loomine
(Creating a Prototype for Patient Medication Application)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT
Reaalaja suhtlusrakenduse loomine Socket.io ja Node.js näitel
(Real-Time Chat Application Development with Socket.IO and Node.Js)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
React Native raamistiku kasutamine kettagolfi mobiilirakenduse näitel
(Using React Native Framework to Develop a Disc Golf Mobile Application)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Kasutajaliidese disain ja rakenduse prototüüp MTÜ Seiklushunt veebilehe näitel
(User Interface Design and Prototype Based on the Example of MTÜ Seiklushunt's Website)
02.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Failide jagamise ja virtualiseeritud tööjaama serveri lahendus väikeettevõttele
(File Sharing and Virtualized Workstation Server Solution for a Small Business)
27.01.2020 ETERA (co-supervisor)

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/16.DT
Olulisemate graafialgoritmide programmeerimise eripärad erinevates programmeerimiskeeltes
(The Properties and Realizations of Different Graph Algorithms in Different Programming Languages)
04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Otsekaubandusliku veebipoe loomise ja haldamise võimaluste võrdlus veebikaubanduse platvormidel
(Possibilities Comparison for the Creation and Management of a Dropshipping Store on Ecommerce Platforms)
04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Androidi mobiilirakenduse arendamine ilusalongi soovitamise rakenduse näitel
(Develop an Android Mobile App for an Example of a Beauty Salon Recommender Application)
04.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/13.DT
ITILi rakendamine Põhja-Eesti Regionaalhaigla IT kasutajatoes
(Applying ITIL in the North Estonia Medical Centre Service Desk)
05.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT
Pythoni veebiraamistike Bottle ja Flask võrdlus
(Comparison of Python's Frameworks Bottle and Flask)
05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT
Scratch keele õppematerjal kursuse „Hariduslikud programmeerimiskeeled“ läbiviimise toetamiseks
(Learning Material for Scratch Language to Support the Conducting of Educational Programming Languages Course)
04.06.2018 ETERA
IFIFB/11.DT
Staatilise kujunduse lisamine sisuhaldussüsteemis Drupal 8
(Implementing Static Design in Drupal 8 CMS)
19.01.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/11.DT
Sisuhaldussüsteemi Drupal 8 uued võimalused
(The New Possibilities of Drupal 8 CMS)
07.06.2017 ETERA
IFIFB/10.DT
Automaattestide koostamine Robot Framework raamistikul pangandustarkvara näitel
(Test Automation with Robot Framework. The Case of Banking Software)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/08.DT
C++ spetsifikatsiooni uuendusega kaasnevate muudatuste kasulikkuse analüüs
(Analysis of Usefulness on Changes in C++ Specification)
05.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT
Teadlikult ebaturvaliselt kirjutatud veebirakenduse valimine õppetöös kasutamiseks
(Using Deliberately Insecure Web Applications in Teaching Process)
05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Andmebaasi struktuuri ja dokumentatsiooni korrastamine küsitlustarkvara Ankeet.ee näitel
(Improvement of Database Structure and Documentation: The Case of Survey Software Ankeet.ee)
05.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/12.DT
Paindliku tarkvaraarendusmetoodika juurutamisest firma X näitel
(Applying Agile Software Development Methodology. The Case of Company X)
08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT
Testimisprotsessi parendamine lõppkasutajate efektiivsema kaasamise läbi Statistikaameti näitel
(Improving Software Testing Process Through Efficient Involvement of End Users. The Case of Statistics Estonia)
08.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/07.DT
Testimisprotsesside parendamine firma Navionics näitel
(Improvement of Testing Processes: the Case of Navionics)
04.06.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/08.DT
Protsessikaardistuse läbiviimine Abieluvararegistri andmete automaatse uuendamise näitel
(Process Mapping: the Case of Automatic Updating of Marital Property Register Data)
03.06.2014 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/07.DT
Piwik sobivus veebilehe kasutuse analüüsimiseks www.annaabi.ee näitel
(Piwik Suitability for Analysis of Website Usage on the Example of www.annaabi.ee)
04.06.2013  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/08.DT
Lõppkasutajate kaasamine testimisprotsessi Fortum CFS Eesti OÜ näitel
(Involvement of End Users in the Testing Process. The Case of Fortum CFS Eesti OÜ)
27.05.2011