Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/18.DT Epideemiate modelleerimisest suletud populatsioonis: Kermack-McKendricku mudeli edasiarendustest 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Joonte ja pindade võrrandid determinantide abil 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Bezier splainid ja B-splainid 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Sohva liigutamise ülesanne 02.06.2022 ETERA
MLMOM/17.DT Õpilaste tüüpilised vead matemaatikas 31.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/18.DT Epideemiate matemaatilisest modelleerimisest 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT OPIQu 6. klassi geomeetria õppematerjalide kvaliteedi hindamine 03.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/16.DT Kupongikoguja probleem ja selle rakendusvõimalused 15.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/15.DT Feynmani kolmnurga ülesanne ja Routhi teoreem 06.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/16.DT Ruleti kasutamine tõenäosusteooria õpetamisel gümnaasiumis 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/13.DT Matemaatikaga seotud majandusülesanded ühe Eesti bussiettevõtte näitel 09.06.2017  
MLMB/14.DT Logistilised funktsioonid ja nende rakendamine erinevates eluvaldkondades 08.06.2017  

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/13.DT Runge fenomen 08.06.2016  
MLMB/13.DT Õnnelikest murdudest ja nende valest taandamisest 08.06.2016  
MLMB/12.DT Markovi ahelad 07.06.2016  
MLMB/13.DT Mitmesuguseid populatsioonimudeleid 07.06.2016  
MLMOM/10.DT Projektide meetod ja rühmatöö põhikooli matemaatikas Kuusalu Keskkooli näitel 06.06.2016  
MLMOM/14.DT Fraktaalgeomeetria algajatele ehk veidrad fraktalid 06.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/11.DT Pokkeri matemaatika 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Matemaatilised mängud – juhendmaterjal õpetajatele 04.06.2015  

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/12.DT Tõestuste visualiseerimine 11.06.2014  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/10.DT Buffoni- Laplace`i nõelaülesanne 07.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/08.DT Mänguri laostumise ülesanne 01.06.2012  
MLMB/08.DT Koonuselõigete konstrueerimise meetodid 01.06.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Matemaatikakursuse kordamisest põhikoolis ühe abimaterjali näitel 03.06.2011  
MLMB/08.DT Buffoni nõela- ja mündiülesanne 02.06.2011  
MLMB/08.DT Platoonilised ja arhimeedilised kehad 01.06.2011  
MLMB/08.DT Lotka-Volterra Mudel 01.06.2011  
MLMB/08.DT Juhuslike arvude genereerimine 01.06.2011