Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6011.DT Arvutusmeetodid 5
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4
MLM6195.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 6
MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid 6
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3
MLM6525.DT Analüütiline geomeetria II 3
MLM6526.DT Analüütiline geomeetria I 4
MLM7092.DT Analüütilise geomeetria elemendid 5
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4