Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6195.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 6 1    
MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid 6 1    
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 1    
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 1    
MLM7092.DT Analüütilise geomeetria elemendid 5   1    
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 1    

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 1    
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 1    
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 1    

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 1    
MLM6195.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 6 1    
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 1    
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 1    
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 1    

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 1    
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 1    
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 1    

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 1    
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 1    
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 1    
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 1    
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 1    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 1    
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 1    
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 1    

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 1    
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 1    
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 1    
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6011.DT Arvutusmeetodid 5 1    
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 1    
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 1    

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 1    
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 1    
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 1    
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 1    
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.