Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kaire Kollom

haridustehnoloogia lektor
Haridusteaduste instituut

E-mail: kaire.kollom@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/21.DT Eelkooliealiste laste õppimise toetamine digitehnoloogia abil 30.05.2023 ETERA
IFHTM/20.DT Digitaalne õppematerjal lapse digipädevuse arendamiseks koolieelses eas 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Personaliseeritud õppe rakendamine alushariduses lapse arengu hindamise põhjal 29.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/19.DT Lasteaiaõpetajate ootustest ja vajadustest lähtuvad mudelid digitehnoloogia rakendamiseks ja digipädevuse toetamiseks alushariduses 26.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/19.DT Digitaalse arengumapi prototüübi arendamine ja evalveerimine alushariduses 03.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIOM/19.DT Enesereguleeritud õppimise toetamine informaatika distantsõppes 6. klassi näitel 03.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/16.DT Digitaalse arengumapi rakendamise võimalused lasteaias 08.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT Infosüsteemide toetus juhtimisülesannete ja juhtimisrollide täitmisel alushariduses 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Valikmooduli haridustehnoloog lasteasutuses läbinud õpetajate pädevuste rakendamise võimalused lasteaia õppeprotsessis 09.06.2017 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/13.DT HITSA IKT- alased koolitused lasteaiaõpetajatele ja saadud pädevuste rakendumine praktikas 02.06.2015 ETERA