Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aira Lepik

raamatukogunduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: aira.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
INITB/18.DT Personali värbamine rahvaraamatukogudes  
INITB/18.DT Eesti Rahvusraamatukogu elektroonilise infoteeninduse kvaliteedi hindamine  
INITB/19.DT Innovaatilised lahendused raamatukogunduses Eesti Rahvusraamatukogu näitel  
INITB/19.DT Digitaalse kultuuripärandi kasutamine hariduses Europeana näitel  
INITM/17.DT  
4 bakalaureusetööd
1 magistritöö