Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aira Lepik

raamatukogunduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: aira.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
INITM.DT Infoteadus magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6014.DT Marketing raamatukogu- ja infotöös 4
INT6036.DT Infoturundus 5
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4
INT6057.DT Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid 4
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6
INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid 4
INT6085.DT Digitaalraamatukogu funktsioonid ja ressursid 4
INT7094.DT Infovahendamise strateegiad 4
INT7113.DT Raamatukogu digitaalses keskkonnas 4
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4
INT7128.DT Karjääriinfo juhtimine 4
INT7129.DT Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogu töös 4
INT7158.DT Erialaseminar 6
INT7168.DT Magistriseminar 6
INT7170.DT Digitaalse kultuuripärandi haldamine 4
INT7171.DT Magistritöö 24