Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairit Tammets

haridustehnoloogia professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairit.tammets@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/19.DT Õppimise personaliseerimist toetavad praktikad põhikooli I ja II astmes  
IFHTM/21.DT E-portfoolio rakendamine õpetaja professionaalsuse arendamisel ja hindamise toetamisel  
IFHTM/21.DT Innovaatilised õpistsenaariumid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks liikumisõpetuses  
IFIOM/19.DT Eesti informaatikaõpetajate õpetamispraktikad distantsõppel  
IFITD/17.DT Tõenduspõhine valdkondlike digipädevuste hindamise raamistik  
IFITD/18.DT Õpianalüütika muutunud õpikäsituse mõistmisel kasutades digitaalset õppevara  
IFITD/21.DT Mitme huvirühmaga partnerlusraamistiku väljatöötamine ja hindamine haridusuuenduse suurendamiseks  
MLMOM/19.DT Tõhusad matemaatika õpetamisviisid distantsõppel  
IFHTM/20.DT Õppija e-portfoolio kontseptsioon ja rakendusstsenaariumid Tallinna Ülikoolis (kaasjuhendaja)
IFHTM/21.DT Õpetajakoolituse õppejõudude digipädevuse arengu toetamine Tallinna Ülikooli näitel (kaasjuhendaja)
IFITD/19.DT Töökohal õppimine tehnoloogia abil digipöörde soodustamiseks (kaasjuhendaja)
IFITM/21.DT Teadusadministratiivne süsteem teadmuse loomiseks ja jagamiseks Digitehnoloogiate instituudi näitel (kaasjuhendaja)
8 magistritööd (3 kaasjuhendajana)
4 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)