Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairit Tammets

haridustehnoloogia professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairit.tammets@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/17.DT A Trade-off Model for Evidence-Informed Decision-Making to Support Educators' Digital Competence Assessment 16.06.2023 ETERA
IFHTM/19.DT Raamistik personaliseeritud õppe kavandamiseks nüüdisaegse õpikäsituse kontekstis 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Innovaatilised õpistsenaariumid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks kehalises kasvatuses 30.05.2023 ETERA
MLMOM/19.DT IKT vahendite kasutamine ja sügav õppimine Hiiumaa koolide 7.-12. klasside matemaatikatundides 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT E-portfoolio rakendamine õpetaja professionaalsuse arendamisel ja hindamise toetamisel 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Õpetajakoolituse õppejõudude professionaalse digipädevuse arengu toetamine Tallinna Ülikooli näitel 29.05.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFITM/21.DT The Role of Social Practices to Build Trust in Multi-Stakeholder Partnerships 26.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/20.DT Õpetaja professionaalset arengut toetava digipädevuse enesehindamise tagasiside prototüüp 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Veebikeskkonna kontseptuaalse disaini väljatöötamine õpetaja toetamiseks projektipõhise õppe läbiviimisel III kooliastmes 26.05.2022 ETERA (kaasjuhendaja)

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetajate distantsõppe kogemus 04.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Jagatud juhtimise toetamine läbi haridustehnoloogia õpivõrgustiku alushariduse näitel 03.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogilise koosloome toetamise partnerlusmudeli välja töötamine ja evalveerimine 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Enesereguleeritud õppimise toetamine informaatika distantsõppes 6. klassi näitel 03.06.2021 ETERA
IFHTM/17.DT Innovaatiliste õpistsenaariumite rakendamisvõimalused matemaatikas kutsekooli kontekstis 02.06.2021 ETERA
IFHTM/18.DT Tegevusuuring põhikooli õpilaste kõrgemate kognitiivsete mõtlemisoskuste arendamiseks füüsikaõppe kontekstis 02.06.2021 ETERA
IFHTM/18.DT Distantsõppe kogemus lastevanemate pilgu läbi 2020. aasta kevadel 02.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/18.DT Digitaalne õppevara toiduõppe toetamiseks 10.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT E-kursuse disain Eesti Erasmus+ üldharidusprojektide taotlejatele 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Mitteformaalne õppimine Tartu haridustehnoloogide võrgustiku näitel 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Multikultuurse tausta mõju digipädevustele 04.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/16.DT Lihtsustatud õppe õpilaste digipädevused ja nende toetamine IV kooliastmes Raikküla Kooli näitel 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Kooli digiküpsuse Digipeegli ja SELFIE e-hindamisvahendite integreerimine 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/15.DT Avaliku e-teenuse rakendamine SA Innove näitel 06.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/12.DT Mänguelementidega e-õppe rakendamine õpetajate täiendkoolitusel 08.06.2016 ETERA
IFIOM/14.DT E-portfoolio võimalused õpilaste karjäärivalikute toetamiseks 08.06.2016 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/12.DT Mobiilse klassiruumi juurutamine Kuusalu Keskkooli näitel 04.06.2014 ETERA
IFHTM/12.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemise toetamine õpetajakoolituses TLÜ Pedagoogilise Seminari näitel 04.06.2014 ETERA

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/10.DT E-kursuse disain Naiskodukaitsele 03.06.2013  
IFHTM/10.DT Kuulumine käsitööõpetajate virtuaalsesse praktikakogukonda – õpetajate nägemus 03.06.2013  
IFHTM/10.DT Õpetaja professionaalset arengut toetava e-Portfoolio prototüüp eDidaktikumi keskkonna näitel 03.06.2013  
IFHTM/11.DT Veebipõhise aktiivõppe formaalõppesse integreerimise stsenaariumid Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel 03.06.2013  
IFHTM/11.DT Täiskasvanute koolitajate hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele 03.06.2013  
IFHTM/10.DT Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest 24.01.2013