Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAKLI/15.HR Klassiõpetaja: Matemaatika

Matemaatika
Kohustuslikud ained 48 EAP Maht EAP Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud
MLM6005.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika I 5                    
MLM6022.DT Kõrgem matemaatika: diferentsiaal- ja integraalarvutus 5                    
MLM6060.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 5                    
MLM6131.DT Elementaarmatemaatika I 4         4           Tiiu Kaljas
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4           4         Madis Lepik
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4             4       Tatjana Tamberg
MLM6202.DT Diskreetne matemaatika 5                    
MLM6206.DT Arvuteooria 4           4         Tatjana Tamberg
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4           4         Tõnu Tõnso
MLM6214.DT Hulgateooria ja loogika elemendid 4                    
MLM6222.DT Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria 4                    
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/KAKLI/15.HR
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/KAKLI/15.HR