Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAKLI/16.HR Klassiõpetaja: Matemaatika

Matemaatika
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud
MLM6131.DT Elementaarmatemaatika I 4     4               Tiiu Kaljas
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4       4             Madis Lepik
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4         4           Tatjana Tamberg
MLM6402.DT Algebra ja geomeetria 6       6             Anna Šeletski
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6     6               Anna Šeletski
Valikained vähemalt 24 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud
MLM6002.DT Matemaatiline analüüs I 5                    
MLM6007.DT Diferentsiaalvõrrandid 5                    
MLM6203.DT Algebra I 5                    
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4         4           Tõnu Tõnso
MLM6206.DT Arvuteooria 4           4         Tatjana Tamberg
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4       4             Tõnu Tõnso
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6           6         Alar Leibak
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6         6           Tatjana Tamberg
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/KAKLI/16.HR
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/KAKLI/16.HR