Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/17.DT Matemaatika — Sügis 2018

Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 Inga Petuhhov  
MLM6003.DT Matemaatiline analüüs II 4 Anna Šeletski  
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4 Tõnu Tõnso  
MLM6203.DT Algebra I 5 Mart Abel  
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4 Tõnu Tõnso  
MLM6206.DT Arvuteooria 4 Tatjana Tamberg  
 
Matemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6  
 
Majandusmatemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 Andi Kivinukk  
 
Kohustuslikud ained: 25 EAP
Valikained: 0 EAP
Matemaatika valikmoodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika valikmoodul: 6 EAP