Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Õppekavad

Õppekava kood Õppekava nimetus eesti keeles Õppekava nimetus inglise keeles  
IFIFB.DT Informaatika Computer Science  
INITB.DT Infoteadus Information Science  
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Mathematics, Mathematical Economics and Data Analysis  
DTIDM.DT Interaktsioonidisain Interaction Design en
DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud Digital Learning Games en
DTOSM.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Open Society Technologies en
IFHTM.DT Haridustehnoloogia Educational Technology  
IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Human-Computer Interaction en
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja Teacher of Computer Science  
IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine Management of Information Technology  
INITM.DT Infoteadus Information Science  
MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja Teacher of Mathematics  
IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Information Society Technologies en
 
Bakalaureuseõppekavad: 3
Magistriõppekavad: 9
Doktoriõppekavad: 1
 
Bakalaureuseõppe üliõpilased: 337
Magistriõppe üliõpilased: 378
Doktorandid: 42
Kokku: 757

Moodulid teiste instituutide õppekavades

Õppekava kood Õppekava nimetus Mooduli nimetus
AIAJB.HT Ajalugu Digihumanitaaria
KAKLI.HR Klassiõpetaja Matemaatika
KAKLI.HR Klassiõpetaja Informaatika
KAKLI.HR Klassiõpetaja Põhikooli matemaatikaõpetaja
KUIKB.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Digitehnoloogia
MLLB.LT Integreeritud loodusteadused Infotehnoloogia loodusteadustes
MLLB.LT Integreeritud loodusteadused Matemaatika