Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7236.DT Õppedisain ja digiõppevara

Õppeaine nimetus inglise keeles: Instructional Design and Digital Learning Resources
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jörgen Ivar Sikk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7236.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7236.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/24.DT Haridustehnoloogia Jörgen Ivar Sikk  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Jörgen Ivar Sikk