Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jörgen Ivar Sikk

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: jorgen_ivar.sikk@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7236.DT Õppedisain ja digiõppevara 6      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.