Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI6003.DT Andmepõhine otsustamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data-Driven Decision-Making
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Paula Joanna Sillat
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI6003.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI6003.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused