Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 48 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Terje Väljataga  
IFI7013.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 5 5       Andres Kütt en
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4     4   Peeter Normak  
IFI7022.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 5     5   Guido Leibur  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 4       Eero Johannes  
IFI7045.DT Infoturbe haldus 4 4       Hillar Põldmaa  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Peeter Normak  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Peeter Normak  
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4     4   Alexander Horst Norta en
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5 5        
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5   5      
Valikained vähemalt 20 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Peeter Normak  
IFI7030.DT Finantsjuhtimine 4   4     Eve Lamberg  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 4       Kairi Osula  
IFI7073.DT IKT-hanked ja lepingud 4     4   Jaan Oruaas  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4   4     Kai Pata  
IFI7085.DT IT riskijuhtimine 4     4   Hillar Põldmaa  
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4   4     Tanel Toova  
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4 4        
PSO7037.LT Läbirääkimised 4       4  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6     6   Peeter Normak  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 10 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFITM/18.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFITM/18.DT