Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merja Lina M. Bauters

digipöörde sihtrahastusega professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: merja.bauters@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTOSM/19.DT COVID-19 pandeemia mõju väärtuste muutusele jätkusuutlikkuse suunas  
DTOSM/21.DT Suurandmed ja kaasav demokraatia: andmeteaduse võimaluste rakendamine kodanike mõistmiseks sotsiaalvõrgustikes  
DTOSM/21.DT Planeerimata linnastumisele tähelepanu pööramine uputuste ennetamiseks. Swati oru juhtumiuuring  
IFHTM/21.DT Digipööre ja teadmiste jagamine hambaraviga seotud asutustes Eestis ja Soomes  
IFIMM/21.DT Suhtlusrakenduste kasutajakogemuse kohandamine inimestele, kellel on düsleksia  
IFIMM/21.DT Akadeemilise enesetõhususe ja akadeemilise soorituse vahelise seose mõjutegurid e-õppes  
IFITD/20.DT Õpimängu raamistiku arendamine kriitilise mõtlemise oskuse parandamiseks töökohal  
IFITD/21.DT Töötleva tööstuse sektori digitaalne ümberkujundamine  
IFITD/21.DT Sotsiaalvõrgustike mõju Eesti audiovisuaalsele kunstile  
IFITD/21.DT Usaldusväärne tehisintellekt: kontseptsioonid, võimalused ja väljakutsed vastutustundlikuks tehisintellektiks  
IFITD/21.DT Uued lähenemisviisid digitaalse transformatsiooni kaasprojekteerimisele Eesti arenenud tootmissektoris  
IFITD/22.DT Sotsiaalsed vihjed arvutiga vahendatud kommunikatsioonis (kaasjuhendaja)
6 magistritööd
6 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)