Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merja Lina M. Bauters

digipöörde sihtrahastusega professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: merja.bauters@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
DTOSM.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4
IFI7407.DT Praktika 6