Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Darja Tokranova

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail:

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6236.DT Kasutajaliidese esteetika 4   1    

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4 2 en

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4 2 en

Kevad 2021

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 1 Merja Lina M. Bauters en
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4 1 Merja Lina M. Bauters en
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.