Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

matemaatika ja informaatika didaktika professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7012.DT Põhipraktika II 6
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4
IFI7220.DT Magistritöö 18
IFI7231.DT Põhipraktika II 6