Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

matemaatika ja informaatika didaktika professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/20.DT Digiõppevara kvaliteediraamistik e-Koolikotis  
IFIFB/20.DT Raalmõtlemise kujundava hindamise tagarakenduse arendus  
IFIOM/20.DT Raalmõtlemise testi koostamine III kooliastmele  
IFIOM/21.DT III kooliastme informaatika digiõpiku integreerimine e-õppekeskkonnaga  
IFIOM/21.DT Kutseõppurite digipädevuse kujundamine Tallinna Tööstushariduskeskuse näitel  
IFIOM/21.DT Generatiivsite tehis-neurovõrkude praktiline kasutamine õpetajate töös  
IFIOM/21.DT Informaatika tandemõpetamine algklassides  
IFIOM/22.DT IT-spetsialistide nutika sisseelamisprogrammi arendus koolidele ja ettevõtetele  
IFIOM/22.DT Õpetajate digipädevuse kaardistamine ühe Ida-Virumaa kooli näitel  
IFIOM/22.DT Codap programmi arendusuuring andmeanalüüsi õpetamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis  
IFIOM/22.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise kujundamine ja hindamine XLogoOnline abil kolme Eesti kooli näitel  
IFIOM/22.DT CODAP platvormi arendusuuring andmeanalüüsi õpetamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis  
IFIOM/22.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise kujundamine ja hindamine XLogoOnline abil kolme Eesti kooli näitel  
IFIOM/22.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise kujundamine ja hindamine XLogoOnline abil kolme Eesti kooli näitel  
IFIOM/22.DT Digitehnoloogia kasutamine lasteaias  
IFIOM/22.DT IT-spetsialistide nutika sisseelamisprogrammi arendus koolidele ja ettevõtetele  
IFIOM/22.DT CODAP platvormi arendusuuring andmeanalüüsi õpetamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis  
IFIOM/22.DT DigComp põhine digipädevuse sertifitseerimine ELis ja Eestis  
IFITD/16.DT Targa koolimaja andmekogumise ja -analüütika lahenduse referentsarhitektuur  
IFITD/19.DT Referentsraamistik kooliinformaatika nutikale õpitaristule  
IFITD/21.DT Raalmõtlemine matemaatikas  
IFITD/22.DT Interaktiivne digitaalne õppevara paindlike õpiradade toetuseks koolimatemaatikas  
IFITD/23.DT Andmeanalüüsi teemade uuendamine kooliinformaatikas kaasaegse andmeteaduse kontekstis  
MLMOM/21.DT Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis  
MLMOM/21.DT Matemaatika õpiülesannete keerukuse hindamise mudeli loomine  
MLMOM/21.DT Raalmõtlemise arendamine gümnaasiumi matemaatikas projektõppe kaudu  
MLMOM/21.DT Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis  
IFIOM/20.DT Digiõppevara autorvahendi kasutajakogemuse disain informaatika ja matemaatika kontekstis (kaasjuhendaja)
IFIOM/22.DT Virtuaalse õpikeskkonna arendusuuring raalmõtlemise ja digipädevuse lõimitud MATIK-õppeks (kaasjuhendaja)
IFIOM/22.DT Virtuaalse õpikeskkonna arendusuuring raalmõtlemise ja digipädevuse lõimitud MATIK-õppeks (kaasjuhendaja)
IFIOM/22.DT Õpilased õppevara loojatena kunstiõpetuse ja informaatika lõimingu kontekstis II kooliastmes (kaasjuhendaja)
IFITD/20.DT Interdistsiplinaarse projektõppe tulemuste hindamine ontoloogiate ja õpianalüütika abil (kaasjuhendaja)
1 bakalaureusetöö
25 magistritööd (4 kaasjuhendajana)
6 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)