Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

matemaatika ja informaatika didaktika professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 1    
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1    
MLM7406.DT Valikseminar I 3 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Külli Kori  

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 1    
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 1  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 1  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 1 Hans Põldoja  

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 1  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Anna Šeletski  

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 1  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 1  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 1  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 1    
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1    
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 1    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 1  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 1 Külli Kori  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 1    
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 1    
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 1    
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 1    
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 1    

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 1    
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 1    
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1    
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 1    
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4 1    
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 1    
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.