Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairi Osula

andmeanalüüsi teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairi.osula@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6081.DT Andmeanalüüs I 3
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4