Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairi Osula

andmeanalüüsi teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairi.osula@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 1    
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 1    

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3 1    
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 1    

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 1    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 1    

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4   1    
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3   2    
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 1    

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 1    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6   1    
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 1    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6081.DT Andmeanalüüs I 3 1    
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 1    
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3 1    
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 1 Külli Kori  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 2    
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 3    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6081.DT Andmeanalüüs I 3 1    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4   1    
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3 2    
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 4 Jaanika Meigas  

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 1    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6 1    
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.