Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
INDLM.DT Digitaalraamatukogundus magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6
INT6029.DT Infopädevused 5
INT6043.DT Infojuhtimine organisatsioonis 5
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6
INT7098.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused ja tehnoloogiad 4
INT7100.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad 4
INT7103.DT Info- ja teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad 4
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7201.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 6
INT8001.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 4