Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFITD/17.DT Terviseinfokäitumise mustrid veebikeskkonnas  
IFITD/19.DT Infokultuuri mõju digipöördele Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonides  
IFITD/19.DT Kuluarvestuse rakendamise võimalused raamatukogutöö protsesside hindamisel  
IFITD/20.DT Infokultuur ja toimetulek info üleküllusega Eesti kõrgkoolide näitel  
INITM/18.DT Imikuealiste laste vanemate imikuhooldusega seotud infokäitumine  
INITM/19.DT TLÜ õppejõudude terviseinfokäitumine veebikeskkonnas  
2 magistritööd
4 doktoritööd