Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse teenekas professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/21.DT Andmepõhine otsustamine Eesti Töötukassa teenuste kvaliteediuuringu näitel 31.01.2024  

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
DTOSM/21.DT A Practical Framework Toward Social Listening for the Public Policy Co-creation 01.06.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
INITM/21.DT Eesti arstide erialane infokäitumine 30.05.2023 ETERA
INITB/20.DT Andmehalduspraktikad tootmisalastes süsteemides telekommunikatsioonitehnoloogiat valmistava ettevõtte näitel 23.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/20.DT Avaandmete kasutamine andmepõhisel otsustamisel 25.05.2022 ETERA
INITM/18.DT Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi teadlaste publitseerimise ja viidete analüüs 24.05.2022 ETERA
INITM/19.DT Teadmusjuhtimine ja infokultuur Telia Eesti AS Suurkliendi lahenduste tehnilises toes 24.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Teadmusjuhtimine rahvusvahelistes meeskondades 24.05.2022 ETERA
IFITD/19.DT Possibilities to Implement Cost Accounting in the Evaluation of Library Work Processes 14.03.2022 ETERA
INITM/17.DT Algaja juhi infokäitumine organisatsioonis 18.01.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/20.DT Information Culture and Coping With Information Overload: The Case of Estonian Higher Education Institutions 10.11.2021 ETERA
DTOSM/19.DT Change Management in Digital Transformation 04.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
DTOSM/19.DT The Challenges of E-government Implementation in Afghanistan: A Case Study of the Afghanistan Postal Service 04.06.2021 ETERA
DTOSM/19.DT The Role of the E-government in Reducing Corruption and Enhancing Transparency in the Afghan Public Sector: Case of E-Tazkira in NSIA 04.06.2021 ETERA
INITM/19.DT Tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seonduv infokäitumine 01.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/18.DT Autismispektri häiretega laste vanemate terviseinfokäitumine 17.06.2020 ETERA
INITM/18.DT Põhikooli lõpetajate infokäitumine õppimisvõimaluste leidmisel 17.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Eesti avalik-õigusliku asutuse töötajate küberhügieenialane teadlikkus 16.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/15.DT Rasedusega seotud terviseinfokäitumine 07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT Info ülekülluse tajumine reisikonsultandi töös Estraveli näitel 07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT Infokultuur riigiasutuses Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti näitel 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT Enesepresentatsioon ja informatsiooni jagamine sotsiaalmeedias 07.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INDLM/15.DT The Influence of Effective Leadership Behaviours on Information Culture at Departmental Level in Higher Education 11.07.2018 ETERA
INDLM/16.DT Implementing Integrated Library Management System KOHA in the College Libraries of Royal University of Bhutan 11.07.2018 ETERA
INDLM/16.DT Exploring Digital Libraries Education in Latin American Universities 11.07.2018 ETERA
INITM/16.DT Eesti põhikooli õpetajate infokäitumine ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Infokultuur ja infopraktikad Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis 08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Info ülekülluse tajumine juhiabi töös avalikus sektoris 07.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Õpilaste infopädevus uurimistöö koostamisel Rocca al Mare kooli 11. klassi näitel 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/15.DT Juhtimise ja eestvedamise mõju organisatsiooni infokultuurile Keskkonnaministeeriumi näitel 08.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Tallinna Ülikooli ja Grazi Ülikooli välisüliõpilaste argieluline infokäitumine 08.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Info ülekülluse põhjused ja tagajärjed Tallinna Ülikooli üliõpilaste seas 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Sotsiaalmeedia ohud ja probleemid Tallinna gümnaasiumiõpilaste näitel 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Infokäitumine sotsiaalmeedias Swedbank AS töötajate näitel 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste infopädevus ning õpilasuurimuste teemade kujunemist mõjutavad tegurid 01.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/13.DT Infokultuur ja infopraktikad Tallinna Keskraamatukogu näitel 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Kehtna valla noorte info- ja meediapädevus poliitikaga seotud inforessursside leidmisel, hindamisel ja kasutamisel 06.06.2016 ETERA
INITM/13.DT Noored vanuses 14–19 veebiallikate hindajatena Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilaste näitel 20.01.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/13.DT Infokultuur Eesti Statistikaameti näitel 01.06.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/12.DT Raamatukoguhoidjate teadmised, oskused ja hoiakud kasutajate infopädevuse arendamiseks Tallinna kutse- ja kõrgkoolide näitel 04.06.2014 ETERA