Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/18.DT Informaatika — Kevad 2020

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 Jaanika Meigas  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4 Hillar Põldmaa  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 Alar Leibak  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4 Kalle Kivi  
IFI6215.DT Arvutite ja võrkude haldamine 3 Meelis Karp  
IFI6224.DT Mobiilirakenduste arendamine 4 Roman Gorislavski  
 
Tarkvaraarendus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3 Marek Kusmin  
IFI6101.DT Asjade internet 3 Jaagup Kippar  
 
Digitaalne meedia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6225.DT Kasutajaliideste disain ja arendus 4 Priit Tammets  
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 17 EAP
Tarkvaraarendus: 6 EAP
Digitaalne meedia: 4 EAP