Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/23.DT Informaatika — Sügis 2023

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 Külli Kori  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 Inga Petuhhov  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 Inga Petuhhov  
IFI6227.DT Veebiprogrammeerimine 6 Andrus Rinde  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 Jüri Kurvits  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 Kalle Kivi  
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6 Tanel Toova  
 
Infotehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 Inga Petuhhov  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 Inga Petuhhov  
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4 Jaagup Kippar  
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 Jaagup Kippar  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 Kalle Kivi  
 
Kohustuslikud ained: 23 EAP
Valikained: 12 EAP
Infotehnoloogia: 20 EAP