Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Sügis 2020

Erialaained: Kogemuste kujundamine, ühiskonna kujundamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 Vladimir Tomberg en
 
Erialaainete aluskursused  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 Triinu Jesmin en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7167.DT Sotsiaaltarkvara 4 Timo Tobias Ley en
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4 Ilja Šmorgun en
 
Kohustuslikud ained: 4 EAP
Valikained: 16 EAP