Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 Terje Väljataga  
IFI7013.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 5 Andres Kütt en
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
IFI7045.DT Infoturbe haldus 4 Hillar Põldmaa  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6 Peeter Normak  
 
Kohustuslikud ained: 31 EAP
Valikained: 4 EAP