Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja — Kevad 2021

Peaeriala: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 5 Anna Šeletski  
 
Gümnaasiumi matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 Jüri Kurvits  
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 Madis Lepik  
 
Kohustuslikud ained: 11 EAP
Valikained: 0 EAP