Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja — Sügis 2025

Peaeriala: Põhikooli matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7406.DT Valikseminar I 3  
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 Kairi Osula  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6  
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 Annika Volt  
 
Kohustuslikud ained: 16 EAP
Valikained: 12 EAP