Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

MLMOM/21.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/21.DT Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis Mart Laanpere, Annika Volt
MLMOM/21.DT Matemaatika õpiülesannete keerukuse hindamise mudeli loomine Mart Laanpere, Annika Volt
MLMOM/21.DT Raalmõtlemise arendamine gümnaasiumi matemaatikas projektõppe kaudu Mart Laanpere, Kristin Parve
MLMOM/21.DT Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis Mart Laanpere, Annika Volt
MLMOM/21.DT Tõestusõpetus matemaatika ainekavas ja 8. klassi õpikutes Madis Lepik
MLMOM/21.DT Põhikooli matemaatikaõpetajate arusaamad tõestusõpetusest: kvalitatiivne analüüs Madis Lepik
MLMOM/21.DT Ekstreemumülesanded koolimatemaatikas Tõnu Tõnso
MLMOM/21.DT 8. klassi õpilaste metakognitsiooni arendamine matemaatika tunnis Marina Kurvits, Jüri Kurvits
8 registreeritud lõputöö teemat
2 ilma lõputöö teemata üliõpilast

MLMOM/20.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/20.DT Erinevad ajaloolised meetodid täisarvude jagamiseks Mart Abel
MLMOM/20.DT Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja õppekava tudengite empaatia uurimine Jüri Kurvits
MLMOM/20.DT Number Talks metoodika abil paindlikult protsentide mõistmiseni Jüri Kurvits, Kati Aus
MLMOM/20.DT Tulevaste matemaatikaõpetajate õpetamisalase enesetõhususe uskumused Madis Lepik
MLMOM/20.DT 8. klasside matemaatikaõpikude ülesandesüsteemide võrdlev analüüs Madis Lepik
5 registreeritud lõputöö teemat
2 ilma lõputöö teemata üliõpilast

MLMOM/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/19.DT Digiõppevaramu matemaatika õppematerjalide „Vektorid tasandil. Joone võrrand“ kvaliteedi hindamine Külli Kori
1 registreeritud lõputöö teema

MLMOM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/17.DT Arvutaju olemus, mõõtmine ja arendamine Madis Lepik
1 registreeritud lõputöö teema
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

MLMOM/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/16.DT Triangulatsiooni kasutamisvõimalused koolimatemaatikas Mart Abel
MLMOM/16.DT Jüri Kurvits
2 registreeritud lõputöö teemat