Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Peeter Normak

direktor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: peeter.normak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/20.DT Äriklientide võrgulahenduste konfigureerimise automatiseerimine Telia Eesti näitel 26.05.2023   (kaasjuhendaja)
IFITM/20.DT Reaalajamajanduse juurutamisest Eesti jäätmekäitluses 25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT IT ja äri koostöö parandamise võimalused Telia Eesti AS näitel 25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT Tehisintellekti kasutamine e-teenuse disainimisel 25.05.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFITM/21.DT Andmete liigutamise automatiseerimine energeetikaettevõtte näitel 25.05.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFITM/20.DT IT-arendusüksuse loomine välisriikides 31.01.2023 ETERA
IFITM/20.DT Manuaalsete kannete haldusprotsessi hindamine ABB AS näitel 31.01.2023  

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/19.DT Tarkvara varahalduse probleemid ja võimalikud lahendused rahvusvahelise ettevõtte näitel 02.06.2022 ETERA (kaasjuhendaja)

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/14.DT Parimad praktikad kaugtööle üleminekul Eesti ettevõtetes 04.06.2021   (kaasjuhendaja)
IFITM/19.DT FRAM meetodi rakendamine mittetriviaalsete sotsiotehniliste süsteemide arendamiseks universaalses tarkvaraarendusprotsessis 04.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/18.DT Elutähtsat teenust tagavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seesttellimine ja väljasttellimine Elering AS näitel 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Teenuse juhtimise kvaliteedi suurendamine maatriksstruktuuriga ettevõttes Elisa Eesti AS näitel 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Äriarendusjuhi rollist rahvusvahelise suurettevõtte ABS näitel 15.06.2020 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/16.DT Ettevõtete ootused IT-juhi kompetentsidele 05.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/15.DT Äriprotsesside põhine tarkvara kavandamine 07.06.2017 ETERA
IFITM/14.DT Automatiseeritud testimise praktikate juurutamine rahvusvahelise finantsasutuse näitel 06.06.2017   (kaasjuhendaja)

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/08.DT Puutevabade kaardimaksete süsteemi juurutamine 06.06.2016  
IFITM/09.DT Infosüsteemide muudatuste haldus haigla näitel 06.06.2016 ETERA
IFITM/11.DT Ärirakenduste üleviimine pilvepõhisele lahendusele ettevõtte X näitel 06.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/09.DT Andmeaida reliisihalduse parendamine finantsettevõttes 01.06.2015  
IFITM/12.DT Tellijate ja arendajate vaheliste erimeelsuste käsitlus agiilse arendusmetoodika rakendamisel 01.06.2015 ETERA
IFITM/11.DT Töötajate motiveerimine IT-projektide täitmisel Xbanka näitel 20.01.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/11.DT Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel 02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT Infosüsteemide etalonturbe süsteemi ISKE rakendamise mõju IT riskidele Eesti avaliku sektori näitel 02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT IT-juhtimine Eesti mikroettevõttes osaühingu X näitel 30.05.2014 ETERA
IFITM/11.DT Tellija ja teostaja vaheline koostöö tarkvara sisseostmisel 30.05.2014 ETERA
IFITM/12.DT Praktikakogukondade virtuaalkeskkonnad haridustehnoloogide kogukonna näitel 30.05.2014 ETERA
IFITM/12.DT Projektijuhi rollist ja ülesannetest agiilses tarkvaraarenduses ettevõtte Videobet näitel 30.05.2014 ETERA

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/11.DT Ühtse rahvusvahelise pangakontode süsteemi IBAN juurutamine – probleemid ja võimalikud lahendused 06.06.2013  
IFITM/10.DT IT-projektijuhile vajalike kompetentside määratlemine AS Nortal näitel 05.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/08.DT Tarkvaraarenduse allhanke kvaliteedi parandamine CMMI-ACQ mudelist lähtuvalt 29.05.2012  
IFITM/09.DT IT teenuste talitluspidevuse planeerimine avaliku sektori organisatsiooni näitel 29.05.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/10.DT Üldhariduskooli informaatika terviklik ainekava lähtudes teiste õppeainete vajadustest 03.06.2011  
IFITM/08.DT Agiilse metoodika rakendamine projekti My.spaceman näitel 31.05.2011  
IFITM/09.DT Tööprotsesside modelleerimine Eesti väikeettevõtte näitel 31.05.2011