Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Peeter Normak

direktor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: peeter.normak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFITD/16.DT Tööstus 4.0 töötajate õpimudel Eesti elektroonikatööstuse näitel  
IFITM/14.DT  
IFITM/17.DT Kohalike omavalituste võimekus võtta kasutusele Eesti riiklik juturobot Bürokratt  
IFITM/20.DT Kliendirahulolu tegurite kaardistamine ja hindamine Mooncascade OÜ näitel  
IFITM/20.DT Automatiseeritud makse- ja arveldusrakenduse loomine  
IFITM/21.DT Digipöörde kavandamine ja elluviimine organisatsioonis, Eesti rõivakaubandusettevõtete näitel  
IFITM/22.DT IT strateegia loomise raamistik kohalikele omavalitsustele  
IFITD/21.DT Korruptsiooni läbipaistvuse saavutamine teenuste haldamise protsessides plokiahela tehnoloogial põhineva e-osalusega (kaasjuhendaja)
IFITD/21.DT Eneseteadliku agendipõhise nutika lepingukeele disainimine (kaasjuhendaja)
IFITM/22.DT IT arendusportfelli prioriseerimismudel avaliku sektori asutuses (kaasjuhendaja)
IFITM/22.DT Tootejuhtimise protsesside parendamine Spotify töömudeli näitel (kaasjuhendaja)
IFITM/22.DT Ettevõttes Disaintekstiil OÜ infoturbe halduse süsteemi loomine E-ITSi alusel (kaasjuhendaja)
IFITM/22.DT DevSecOps töökorralduse rakendamine Rahandusministeeriumi valitsemisala näitel (kaasjuhendaja)
IFITM/22.DT Arendusmetoodika valimine loodavale IT grupile Politsei- ja Piirivalveameti näitel (kaasjuhendaja)
11 magistritööd (5 kaasjuhendajana)
3 doktoritööd (2 kaasjuhendajana)