Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jaagup Kippar

tarkvaratehnika teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: jaagup.kippar@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/19.DT Firebase rakenduse turvalisus 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Hambaravi mobiilirakenduse arendamine 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Angulari veebiraamistiku õppematerjali koostamine 01.06.2022 ETERA
IFIFB/16.DT Automaatne tekstianalüüs: Klastrileidja arendamise põhimõtted ja veebirakendus 31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Eestikeelse teksti sõnavara mitmekesisuse mõõtmine 31.05.2022 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/17.DT Raamistiku React Native uue arhitektuuri uuring 31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Eestikeelse teksti keerukuse automaatne hindamine 31.05.2022 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/18.DT Robotteatri veebirakendus 31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Unity-keskkonna sobivus tarkvaraarenduse õpetamisel keskkooli õpilastel 31.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT TypeScripti õppematerjali koostamine gümnaasiumiealistele õpilastele 30.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Hulgateooria ja loogika õppimine Prologi toel 31.01.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/16.DT IT-seire lahendus Tallinna Sadama näitel 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Regiviiside genereerimine kasutades masinõpet 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Varade registri loomine tootele Depowise 02.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Poppy-roboti abil tehisintellekti võimalustega tutvumine 02.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/18.DT AWS Lambda funktsioonide seire 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Veebilehe keskkonna loomine Azures 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Pärandtarkvara migreerimine pilvetehnoloogiale 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Automaatne lasergraveerimine Dobot Magician robotkäe abil 01.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/17.DT Valmis eesrakenduse ületõstmist võimaldava veebilehe sisuhaldussüsteemi loomine 04.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Eesti vahekeele korpuse uue platvormi arendus ning teenuste liidestamine 03.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Orienteerumispäevakute osavõtjate rajal oleku kontroll reaalajas kasutades SPORTidenti 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT FEST18 DV andmete põiming 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT RFID tehnoloogiat kasutava nutistendi loomine firmale Piar OÜ 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Mobiilirakenduste arendamine kasutades Xamarin.Forms raamistikku. Õppematerjal 02.06.2020 ETERA
IFIFB/13.DT Raadiovõrgus töötava automaatikasüsteemi kavandamine ja loomine 27.01.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/15.DT Nutikodu garaažilahendus AlexaPi abil 05.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT WebRTC tarkvara kasutava video-fonoluku protoüübi arendus 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Veebiraamistiku Ionic kolmanda versiooni rakenduse neljandale versioonile migreerumise eelised ja takistused 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Dockeri graafilise kasutajaliidese loomine 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Videomängu arendamine Pythoni multimeedia teegi pyglet näitel 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Azure DevOps migratsioonitarkvara prototüübi loomine 03.06.2019 ETERA
IFIFB/13.DT Kasvuhoone automatiseerimine asjade interneti vahenditega 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Ettevõtete veebiprofiilide automaatseks võrdlemiseks tarkvararakenduse loomine 25.01.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/15.DT Andmete visualiseerimine D3 abil, õppematerjal 05.06.2018 ETERA
IFIFB/12.DT Broneerimissüsteemi loomine Laraveli raamistiku toel 04.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Autonoomse laeva loomine Robotex võistluse tarbeks 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Masinõppel rajaneva tarkvararakenduse loomine keeleoskustaseme ennustamiseks 04.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/13.DT Sissejuhatav õppematerjal R-keelde 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Failide jagamine ilma internetiühenduseta kasutades Android operatsioonisüsteemi 07.06.2017 ETERA
IFIFB/07.DT Gurmeeteater mobiilirakenduse arendamine 06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Tennisemängu edendavad tehnoloogiad 06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Camunda platvormil protsessimootori rakendamine Elektrilevi äriprotsessides 06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Spring Boot veebirakenduse loomine 06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Autoremonditöökoja CRM võimaluste loomine Viruauto näitel 06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Eesti kinode infosüsteem 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Nutiriide prototüübi loomine Arduino platvormi abil 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Praktikumimaterjalide koostamine õpikule R for Data Science 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT MIDI faile võrdleva tarkvara arendamine ja testimine 06.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Dota 2 Workshop Tools õppematerjal kohandatud mängude loomiseks 05.06.2017  
IFIFB/13.DT Arduino ühendamine Microsoft IoT-ga 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Kodulooma toitmise automatiseerimine Raspberry Pi abil 05.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Kolmanda osapoole teenused rakenduse logimiseks 25.01.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/13.DT Juhuslik - meelelahutusrakenduse prototüüp 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Kütteseadmete simuleerimisprototüübid Tallinna Ülikooli robootika kursuse tarbeks 08.06.2016 ETERA
IFIFB/10.DT Mobile-first seadmetundlik arendusmeetod 07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Xamarin ja Mvvmcross iOS ja Android rakenduste loomiseks. Õppematerjal 07.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Ülevaade andmete hoiustamisest ja haldamisest Androidi tarkvaraarenduses 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Üheleherakenduse loomine Ruby on Rails raamistiku abil 07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Eesti vahekeele korpuse klasteranalüüsi vahendite kasutamine teksti keeletaseme prognoosimisel 06.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Lingvistika analüüs R-keele abil: õppematerjal 06.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Piiratud funktsionaalsusega seadmete asjade interneti andmevahetusprotokollid 06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Kasvuhoone töö automatiseerimine 06.06.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/07.DT Avalduste esitamise infosüsteem Peetri Lasteaed-Põhikooli näitel 04.06.2015 ETERA
IFIFB/09.DT Veebiroomaja rakendus vastavalt meediaagentuuri vajadustele 04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT Veebiteenuse arendamise teekaart Rada7.ee näitel 04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT WebGL'i kasutamine interaktiivsete graafikarakenduste loomiseks veebilehitsejas: õppematerjal 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Leap Motion: Uue generatsiooni 3D sensor 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Eesti vahekeele korpuse vigade märgendusmooduli optimeerimine 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT PhoneGap rakendus Rally Estonia piletimüügi näitel 04.06.2015 ETERA
IFIFB/07.DT Catel raamistik ja MVVM muster WPF rakendustes 20.01.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/09.DT FoxPro geneetikaalase pärandrakenduse portimine veebiplatvormile 03.06.2014 ETERA
IFIFB/09.DT Automatiseeritud kauplemissüsteemi optimeerimine FOREX-turu näitel 03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT MSSQL 2012 Administreerimine. Õppematerjal. 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Kasutajaliidese testid programmeerimisoskuste hindamiseks 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Eesrakenduste loomise töövoo parendamine 03.06.2014 ETERA
IFIOM/11.DT Scratch'i õpetamisest II kooliastmes 30.05.2014 ETERA

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/08.DT Elektrooniline õppematerjal laulukoori hääleharjutusteks 04.06.2013  
IFIFB/08.DT Programmeerimisoskuste hindamise veebikeskkond 04.06.2013  
IFIFB/08.DT Sotsiaaltarkvara arendus Styleup keskkonna näitel 24.01.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/10.DT IT hooldusteenuste lähteülesande probleemkohad ettevõtetes 29.05.2012  
IFIFB/07.DT Objektorienteeritud veebilahenduse koostamine PHP abil 28.05.2012  
IFIFB/08.DT Mobiilse veebi arendamine 28.05.2012  
IFIFB/09.DT Sooduspakkumiste vahendamine veebis 28.05.2012  
IFIFB/09.DT Registriandmete avalikustamisest Ehitisregistri näitel 28.05.2012   (kaasjuhendaja)
IFIFB/07.DT Eesti vahekeele korpuse märgendusliidese arendamine ja võimalikud rakendused 25.01.2012   (kaasjuhendaja)
IFIFB/08.DT Loovuse testimise veebirakenduse arendamine EAS innovatsiooniosaku näitel 25.01.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/02.DT Vabavara Talend - programmeerimisvahendi analüüs 31.05.2011  
IFIFB/06.DT E-turunduse andmebaaside arendamine 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Levinuimad rakendusloogilised rünnakud veebilehtede vastu 27.05.2011  
IFIFB/06.DT jQuery kasutamine reaalajarakenduste loomisel 27.05.2011  
IFIFB/08.DT Suupilli tabulatuuride XML märgendus 27.05.2011   (kaasjuhendaja)
IFIFB/08.DT Scratch-i õpetamisest keskkoolis 27.05.2011  
IFIFB/08.DT 3D mängude loomine XNA keskkonnas. Õppematerjal 27.05.2011