Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jaagup Kippar

tarkvaratehnika teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: jaagup.kippar@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4 2    
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3 1    
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4 1    
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 1    
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6101.DT Asjade internet 3 2    
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4 2    
IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 6 1    
IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine 6 3  
IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine 4 1 en

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt 4 1 Inga Petuhhov  
IFI6232.DT Uurimisseminar 2   1 Andrus Rinde  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4 2  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 1    
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4 1    
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 1    
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6 1    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6101.DT Asjade internet 3 1    
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4 2    
IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 6 1    
IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine 6 2  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt 4 1 Inga Petuhhov  
IFI6232.DT Uurimisseminar 2   1 Andrus Rinde  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4 2    
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3 1    
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4 1    
IFI6101.DT Asjade internet 3 2    
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 1    
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia 6 1 Kais Allkivi-Metsoja  

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4 1    
IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 6 1    
IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine 6 2  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt 4 1 Inga Petuhhov  
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.