Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Vladimir Tomberg

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: vladimir.tomberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTLGM/19.DT Süütunde murdmine: mängupõhine lähenemine teismeliste ja noorte depressiooni õpetamisele „Mimi, the Black Dog’” narratiivmängu näitel  
DTLGM/22.DT Tervise isejuhtimist toetavate rakenduste täiendamine adaptiivsete sotsiaalsete mänguelementidega  
DTLGM/22.DT Sulandumine õppemängudesse: sulandumist võimaldavad tegurid ja nende mõju õpiväljunditele ülikooli õpilaste seas  
IFIMM/20.DT Vestlusrobot kui digitaalne käitumise muutmise interventsioonide tööriist  
IFIMM/22.DT Laste enesejälgimise toetamine interaktsioonidisaini abil  
IFIMM/22.DT Kasutajapersoonade täiustamine käitumisteooriatele tugineva interaktsioonidisaini käigus  
IFIMM/22.DT Tõhus käitumismuutuse strateegiate rakendamine digitaalsete sekkumiste disainimustrites  
IFITD/20.DT Ajakohaste adaptiivsete interventsioonide disain meditsiiniliste ravimimeetodite järgimise parendamiseks  
IFITD/23.DT Käitumismuutust suunava kasutajamudeli laiendamine tajuandmetega toetamaks ajastatud kohanduvaid sekkumisi  
7 magistritööd
2 doktoritööd