Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Vladimir Tomberg

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: vladimir.tomberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4
IFI7183.DT Õpimängude uurimine ja arendamine 4
IFI7240.DT Disaini- ja arenduslabor 6
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4
IFI7347.DT Mängude uuringud 4
IFI7353.DT Praktika 6
IFI7361.DT Käitumise muutmisele suunatud disain 4
MGA08 Universaalne disain 6