Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jaanika Meigas

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 4  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 2    
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 1    

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4   3    
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 2    
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 2    
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 4    
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.