Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia — Sügis 2023

Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7228.DT Õpianalüütika 4 Kaire Kollom  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 Vladimir Tomberg  
 
Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7229.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika 4 Paula Joanna Sillat  
 
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7226.DT Digipöörde projekt organisatsioonides ning võrgustikes 6 James Sunney Quaicoe en
 
Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4 Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 Anni Hô en
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6 Linda Helene Sillat  
 
Kohustuslikud ained: 8 EAP
Valikained: 10 EAP
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes: 6 EAP
Digitaalsete õpimängude disain: 8 EAP