Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja — Kevad 2025

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 Mart Laanpere  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 Tatjana Tamberg  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 Jüri Kurvits  
 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KUT7229.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika II 3  
KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad 4  
KUT7250.LT Elektroonika ja robootika alused 3  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7231.DT Põhipraktika II 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 9 EAP
Valikained: 0 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 8 EAP
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 10 EAP