Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2024

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus 6 Hillar Põldmaa  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 Kairi Osula  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4 Aishah Shah en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6 Peeter Normak  
 
Kohustuslikud ained: 22 EAP
Valikained: 8 EAP