Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Kevad 2025

Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4  
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3 Anna Šeletski  
 
Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 Kairi Osula  
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4  
 
Kohustuslikud ained: 7 EAP
Valikained: 0 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 4 EAP