Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Kevad 2025

Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 Tõnu Tõnso  
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3  
 
Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 Kairi Osula  
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 Maria Zeltser  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6412.DT Praktika 6  
 
Kohustuslikud ained: 13 EAP
Valikained: 0 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 4 EAP