Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Mängunduse moodul  
Kohustuslikud ained 42 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 4       en
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
IFI7178.DT Mängu sisemise loogika disain 4 4       Martin Sillaots en
IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused 4 4       Mikhail Fiadotau en
IFI7183.DT Õpimängude uurimine ja arendamine 4 4       Vladimir Tomberg en
IFI7306.DT Õppemängu disain 4   4     Martin Sillaots en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Timo Tobias Ley en
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6       6 Martin Sillaots en
KAM7039.HR Õppimine ja keskkond 6       6 Mikhail Fiadotau en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
BFI7025.FK Mängutööstus 4   4     Martin Sillaots en
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4   4     en
BFR7001.FK Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 3     3   en
IFI7181.DT Tõsimängude töötuba 4         en
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4     4   Martin Sillaots en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 4       Martin Sillaots en
 
Valikmoodul: Interaktsioon  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 4       Ruth-Helene Melioranski en
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4 4       Andrus Rinde en
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4   4     Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4   4     Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4   4     Hans Põldoja en
IFI7314.DT Lõppkasutaja tarkvaraarendus 4 4       Sonia Claudia da Costa Sousa en
 
Valikmoodul: Kognitiivne- ja arengupsühholoogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4 4       Kai Pata en
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4 4       Aleksander Väljamäe en
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4       4 Aleksander Väljamäe en
IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias 4 4       Aleksander Väljamäe en
IFI7307.DT Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid 4   4     Triinu Jesmin en
IFI7321.DT Haridustehnoloogia õppeprotsessis 4   4     Kai Pata en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Martin Sillaots  
IFI7327.DT Õpimängu praktika 6     6   Martin Sillaots en
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTLGM/17.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTLGM/17.DT