Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

David Jose Ribeiro Lamas

inimese ja arvuti interaktsiooni professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: david.lamas@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIMM/20.DT HCI praktiku profiil generatiivsete tööriistade ajastul  
IFIMM/22.DT Kasutatavate liideste kujundamine vähese kirjaoskusega kasutajatele Aafrikas: kasutajakeskne lähenemine  
IFITD/13.DT Tegevuskonteksti semiootika inimese ja arvuti vahelises interaktsioonis: muuseumikogemuse digitaalne avardamine  
IFITD/15.DT Online teraapia efektiivsus nõrga ja tugeva depressiooni või ärevushäirete puhul  
IFITD/18.DT Kehakesksed hajutatud kasutajaliidesed: kehakesksete haptiliste kuvade teadlik ja teadvuseta tajumine  
IFITD/18.DT Mobiilireklaamide ajastuse, kestuse ja sageduse mõju efektiivsusele  
IFITD/20.DT Häälte paigutamine inimese ja arvuti interaktsioonides  
IFITD/20.DT Dünaamilise kasutaja modelleerimine kasutades neuropsühholoogilisi andmeid  
IFITD/23.DT Tähenduse tõlgendamine: interaktsioonistiilide mõju füüsiliselt väljendatud andmete mõistmisele  
IFIMM/21.DT Virtuaalreaalsuse kasutajate modelleerimine: kümnendi süstemaatiline kirjanduse ülevaade (kaasjuhendaja)
IFIMM/22.DT Generatiivse disainitööriista loomine läbi disainfiktsiooni demokraatilise innovatsiooni jaoks (kaasjuhendaja)
IFITD/20.DT Biotagasisidestatult juhitud suhtlus inimtaoliste tehisagentidega (kaasjuhendaja)
IFITD/21.DT Mittedeterministlike tehnoloogiate seletatavuse ja usaldusväärsuse koosmõju uurimine (kaasjuhendaja)
IFITD/21.DT Sotsiaalvõrgustike mõju Eesti audiovisuaalsele kunstile (kaasjuhendaja)
IFITD/22.DT Usalduse hindamine reaalajas (kaasjuhendaja)
IFITD/22.DT Tehnoloogia usaldusväärsust mõjutavad üldkultuurilised tegurid (kaasjuhendaja)
4 magistritööd (2 kaasjuhendajana)
12 doktoritööd (5 kaasjuhendajana)