Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

David Jose Ribeiro Lamas

inimese ja arvuti interaktsiooni professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: david.lamas@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad doktoriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI8007.DT Teaduskollokvium 4
DTI8008.DT Süstemaatiline kirjanduse ülevaade 6
DTI8013.DT Uurimissuunad infoühiskonna tehnoloogiates 6
DTI8016.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8017.DT Eriala individuaalaine 4
DTI8018.DT Eriala individuaalaine 2
DTI8019.DT Doktoritöö 210
IFI6200.DT Digitehnoloogiad poliitikas ja valitsuses 4
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6
IFI7362.DT Interaktsioonidisaini praktikum 12
IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine 4
IFI7502.DT Magistritöö seminar 16
IFI7508.DT Magistritöö seminar I 10
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4